Urinvejsproblemer hos katte

Af Dyrlæge Susanne Schantz Laursen, Falke Dyreklinik

Der findes et sygdomskompleks hos katte som hedder Feline Lower Urinary
Tract Disease (FLUTD), som især ses hos neutraliserede (kastrerede og steriliserede)overvægtige indekatte, men det kan også forekomme hos katte der både går ude og inde.

Symptomer: katten har besvær med at tisse, går på bakken hyppigt, og sygdommen
er smertefuld, katten klager sig evt.
Der kommer slet ingen eller meget lidt urin. Katten begynder måske at tisse
andre steder end i bakken, den bliver urenlig. Der er blod i urinen.
Man skal søge dyrlæge da katten kan blive meget syg, især hankatte får nemt total stop for urinafgang da deres urinrør er smallere og længere end hunkattes.
Kattene kan, hvis de går flere dage med problemet, begynde at få påvirkning af nyrer og disse tager skade., i værste fald kan der komme så svære nyreskader, at katten ikke kan overleve sygdommen.
Lidelsen ses hyppigere hos overvægtige inaktive kastrerede katte; man ved
at indekatte tisser langt sjældnere end udekatte, måske er bakken ikke helt ren,
står et forkert sted etc; urinen koncentreres, katten sparer på væsken i kroppen.
Katte som går ude tømmer blæren langt hyppigere, de får ikke den koncentrerede
stærke urin, som ellers ophobes i blæren hvis katten ” holder sig ”. Nogle indekatte går måske kun på bakken en til to gange i døgnet.
Hos dyrlægen undersøges hvor fyldt blæren er, der sørges for urinafgang enten
ved at tømme blæren via bugvæggen med en kanyle, eller ved at bedøve katten og lægge kateter i.
Hvis urinrøret er helt stoppet til skal katten have katetret i urinrøret nogle
dage, og være indlagt. Den får væske og smertestillende medicin m.m. Især hvis katten
ikke har ædt og drukket optimalt er det vigtigt den får væske tilført via blodåren, da nyrer og blære skal skylles godt igennem da almentilstanden er forværret når man er i væske- og foderunderskud.
(Katte tåler meget dårligt at faste).
Før i tiden blev disse katte behandlet med antibiotika, men ofte er der ikke bakterier involveret. Dog vil man altid behandle med antibiotika hvis katten
får lagt et kateter, da der føres bakterier ind af denne vej, og man kan påføre en infektion ved behandlingen.
Katten er oprindeligt et ørkendyr,
hvilket betyder at den er god til at udnytte sparsomt vandindtag den besidder
en utrolig evne til at opkoncentrere urin, og vægtfylden bliver meget høj, urinen kan blive meget “stærk”.

I dag lever hovedparten af vores katte af tørfoder. De drikker som regel ikke
vand nok til at kompensere for manglende væske i foderet, i stedet koncentrerer
de deres urin som bliver meget stærk, denne stærke urin udløser en betændelsesreaktion i blæren, der dannes plugs (klumper) af celler som blokerer
urinrøret. (Modsat hunde som drikker meget vand hvis de fodres udelukkende
med tørfoder). Blæreslimhinden bliver irriteret og fortykkes og bløder.
Enkelte gange er urinrøret også spærret af krystaller som dannes da surhedsgraden i urinen er ændret og der udfældes salte som så krystalliserer.
(Struvitblæresten eller oxalatblæresten).
Surhedsgraden er faldet, dvs. urinens pH er steget.
Mange katte kommer med urinvejsproblemer igen og igen, og man bør skifte til et specielt tørfoder med lavt magnesiumindhold som er velegnet til at forhindre disse stendannelser.
Der findes i dag meget kattefoder på markedet og ikke alle producenter tager højde for at mineralsammensætningen er god nok. ( og katten skal også have vådfoder, se senere )
Man bør spørge sig til råds der hvor man køber foder; det foder dyrlæger forhandler er korrekt afbalanceret med hensyn til magnesium. Nogle producenter
har også øget saltindholdet lidt i foderet, dette fremhæver kattenes tørst og dermed også deres væskeindtag.
Det er vigtigt at man forsøger at få katten til at drikke VAND. Ofte vil de
ikke drikke frisk vand i deres skål, så må man finde ud af hvad de så foretrækker: regnvand, flere dage gammelt vand, vand fra vandhanen, vand fra akvariet, vand fra guldfiskedammen, vand fra brusenichen etc.
Og det er en god idé at supplere tørfoder med fodring af vådfoder.
Her skal man yderligere blande vand i for at øge væskeindtaget. Det er ikke
så praktisk at fodre med vådfoder, det kommer til at lugte, det bliver for gammelt, det er dyrt. Men man kan købe små portioner af det korrekt afstemte
foder (med hensyn til magnesium) og så blande vand i. En lille dåse kan sagtens
deles over 3-4 dage, bare de får noget mere væske, end hvis de udelukkende lever af tørfoder.

Som en ekstra tilføjelse med hensyn til katte der tisser andre steder end
normalt: udover denne blærelidelse kan stress også udløse tisseri andre steder end i bakken.
Mange mennesker mener ikke at deres katte er stressede fordi de tænker ud
fra de ting som stresser mennesker, og katteejeren synes ikke at deres kat har nogen stresspåvirkning.
Men katte stresses af helt andre ting; det kan være møblerne er flyttet om, der
er kommet nye familiemedlemmer, der er kommet en hund, der er katte udenfor
som urinmarkerer på kattens territorium, der er en ny bakke, for lille bakke, eller katten kan ikke få lov at være i fred.
De skal have mulighed for at gemme sig, for at have en hule, evt. ligge lidt højt oppe og sove.

Der er lukket for kommentarer.