Blæresten hos marsvin

Skrevet af dyrlæge Pouline Vestergaard-Grosbøl, Falke Dyreklinik.

 

Blæresten hos marsvin er et hyppigt forekommende problem som ofte volder dyret store smerter og problemer med at urinere.

blaeresten

Blæresten i forhold til teske

Blærestenene består af mineraler oftest calcium (ca. 65%) eller magnesium, ammonium og fosfor (ca. 30-60%).

Årsagen til at marsvin ofte rammes af denne lidelse er for det første, at marsvin har et ekstremt effektivt optag af calcium fra tarmen, der ikke reguleres af deres behov. Det vil sige at de altid optager så meget calcium fra foderet som muligt uanset at de ikke mangler calcium. Grunden til at deres calcium optag fra naturens side er lavet så effektivt skyldes i høj grad deres oprindelige diet, som kun har et meget lavt indhold af calcium.

For det andet udskiller marsvin en stor procentdel af calcium, magnesium og fosfor via nyrerne, i forhold til f.eks. hunde og katte og desuden er pH- værdien i blæren hos et marsvin i forvejen basisk. Den store tilstrømning af mineraler vil derfor hæve pH-værdien yderligere og således er de meget disponerede for at danne krystaller og på sigt altså deciderede sten.

For at undgå dannelse af blæresten eller urolither, er det vigtigt at marsvins indtagelse af meget calcium holdigt foder begrænses. Af fodertyper der har et højt indhold af calcium kan nævnes broccoli, luzerneprodukter, persille og andre krydderplanter samt knudekål. Dog kan begrænsede mængder broccoli og persille have en god effekt for marsvin idet de også har et højt indhold af de vigtige c-vitaminer som marsvin ikke kan danne selv og derfor skal have igennem foderet!

Såfremt et marsvin præsenteres i klinikken med blæresten bør man holde alle fodertyper med højt calcium indhold tilbage inklusiv kalk- slikkesten.

Ofte er han marsvin mere syge af blæresten end hun marsvin. Dette skyldes at handyrene (som hos de fleste pattedyr) har en noget længere og smallere urinvej, så de ikke kan skylle stenene ud under urinering, hvorfor de oftere bliver blokerede så de slet ikke kan urinere.

Der er lukket for kommentarer.